dziennikarstwo - warsztaty - zbliżenie do zawodu - spotkania - ludzie, którzy dają do myślenia - prawa człowieka - czwartki - warsztaty czwartkowe - stowarzyszenie młodych dziennikarzy polis
Blog > Komentarze do wpisu
Jeszcze w tym tygodniu

piątek 16 stycznia w godz. 16-20 odbędzie się konferencja

"Przeszłość wobec przyszłości"

panel 1

Moderator: prof. Mirosław Wyrzykowski, kierownik Zakładu Praw Człowieka WPiA UW

Prawda i wolność słowa, prof. Wojciech Sadurski, European University Institute we Florencji

Granice wolności słowa – przesłanki penalizacji „kłamstwa oświęcimskiego”, Aleksandra Gliszczyńska, Poznańskie Centrum Praw Człowieka PAN

Granice wolności słowa – pomawianie narodu o popełnienie zbrodni, dr Ireneusz C. Kamiński, Instytut Nauk Prawnych PAN

Panel 2

Moderator: Janina Paradowska, Polityka

Funkcje archiwum, prof. Włodzimierz Borodziej, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Dostęp do archiwów Instytutu Pamięci Narodowej – konflikt dóbr chronionych konstytucyjnie, prof. Ewa Łętowska, Instytut Nauk Prawnych PAN, Trybunał Konstytucyjny

Prawda – prawda archiwalna – prawda sądowa, adw. Czesław Jaworski, były Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

Podsumowanie

Halina Bortnowska, Przewodnicząca Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Miejsce: Sala A3, ul. Lipowa 4.

----------------

UWAGA WIRYDARZ!
Ciąg dalszy obchodów

XII DNIA JUDAIZMU
W KOŚCIELE KATOLICKIM W POLSCE


Łuk mój kładę na obłoki,
aby był znakiem przymierza między Mną a ziemią (Rdz 9,13)
Styczeń to miesiąc sięgania poza własne szranki, płoty, bariery i bramy. Chodzi o odnowienie w sobie ducha, zamiaru, poczucia powinności DIALOGU.


piątek, 16 stycznia, godz. 18.00
siedziba KIK, ul. Freta 20/24a
OTWARCIE WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ: MŁODZI ŻYDZI I MŁODZI KATOLICY W DIALOGU
WYKŁAD LUCII FALTIN (CAMBRIDGE):
AKTUALNY STAN BADAŃ NAD STOSUNKAMI ŻYDOWSKO-CHRZEŚCIJAŃSKIMI

sobota, 17 stycznia, godz. 16.30
kościół pw. Wszystkich Świętych, pl. Grzybowski 3/5
LITURGIA SŁOWA POD PRZEWODNICTWEM ABP. KAZIMIERZA NYCZA
synagoga Nożyków, ul. Twarda 6
SPOTKANIE NA ZAKOŃCZENIE SZABATU, GODZ. 18.00

niedziela, 18 stycznia, godz.11.00-16.00
synagoga Nożyków, ul. Twarda 6 - DZIEŃ OTWARTY

piątek, 16 stycznia 2009, jan_dabkowski

Polecane wpisy