dziennikarstwo - warsztaty - zbliżenie do zawodu - spotkania - ludzie, którzy dają do myślenia - prawa człowieka - czwartki - warsztaty czwartkowe - stowarzyszenie młodych dziennikarzy polis
Blog > Komentarze do wpisu
17 lutego - prof. Janusz Grzelak i Zmowa obywatelska
Rozpoczynamy przygotowania do przeprowadzania poważnych wywiadów o społeczeństwie i dialogu, z twórcami Zmowy obywatelskiej znanej z grudniowej dyskusji polisowej.
Prof. Janusz Grzelak (więcej o nim z komentarzu) powie o koncepcji i celu projektu, przedstawi osoby, z którymi będziemy rozmawiać.

Cały czas czekamy na fragmenty i teksty, nad którymi zaczęliśmy pracę na styczniowym spotkaniu z Magdaleną Grochowską. Tych, którzy są na etapie pomysłu na tekst czy pierwszego researchu - zapraszamy do jak najszybszych konsultacji.
niedziela, 13 lutego 2011, jan_dabkowski

Polecane wpisy

Komentarze
Gość: o Profesorze:, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/02/13 19:51:21
www.psychologia.pl/o_nas.php?id=5&sub_id=304

Prof. dr hab. Janusz Grzelak, został uhonorowany prestiżową nagrodą imienia Mortona Deutscha (Morton Deutsch Awards for Social Justice) przyznawaną przez International Center for Cooperation and Conflict Resolution (ICCCR). Nagroda ta została ustanowiona w 2005 roku w celu uhonorowania znamienitych najbardziej skutecznych naukowców-praktyków działających na rzecz sprawiedliwości społecznej.


Wybitnymi zdobywcami (Distinguished Scholar-Practitioner Recipients) są w tym roku polscy psychologowie, którzy odegrali bardzo ważną rolę podczas negocjacji Okrągłego Stołu w 1989 roku.
Jednym z nich jest prof. dr hab. Janusz Grzelak, Dziekan naszego Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, znakomity psycholog społeczny i specjalista w zakresie psychologii negocjacji i konfliktu, który brał udział w obradach Okrągłego Stołu w 1989 roku po stronie Solidarności.

Profesor dr hab. Janusz Grzelak jest autorem wielu publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, m.in. z tematyki konfliktu społecznego, bezradności społecznej, współzależności interesów, dylematów społecznych, kontroli i wpływu społecznego oraz diagnoz społeczno-ekonomicznych społeczeństwa polskiego obecnie i okresu transformacji w Polsce. Napisał m.in. książkę pt. Konflikt interesów, współredagował książki Living with other people i Cooperation and helping behavior. Theories and research. Listę wybranych publikacji prof. dr hab. Janusza Grzelaka można zobaczyć klikając tutaj.

Prof. Janusz Grzelak jest aktywny naukowo i badawczo zarówno na forum Polski jak i na arenie międzynarodowej. Jest członkiem, m.in. European Association of Experimental Social Psychology (członek Executive Comittee, 1984-1990), członek redakcji European Journal of Social Psychology, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Mediacyjnego. Współpracuje m.in. z University of Delaware w USA oraz University of Tokyo w Japonii.

Ma także znakomite osiągnięcia w zakresie dydaktyki i rozwoju edukacji, doceniane tak w Polsce jak i za granicą. Za wybitne osiągnięcia w zakresie reformowania systemu edukacji i osiągnięcia akademickie uzyskał Polonia Restituta (jedno z najwyższych polskich odznaczeń cywilnych), Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz inne nagrody naukowe, dydaktyczne, oraz organizacyjne PAN i Rektora UW. Wielokrotnie był profesorem wizytującym i wykładowcą na uniwersytetach w USA i w Holandii, wykładał także w Austrii, Belgii, Francji, Niemczech.

Our 2008 Distinguished Scholar-Practitioner recipients for the Morton Deutsch Award for Social Justice are two social scientists from Poland, who played key roles during the 1989 Polish Roundtable Negotiations, one of the most significant events in Europes modern history. Dr. Janusz Grzelak was part of the negotiation team of the solidarity movement, and Dr. Janusz Reykowski negotiated on behalf of the communist regime at that time. The negotiations process that took place in Poland, demonstrated to the world that social change and social justice can be achieved by peaceful means, even among parties caught in deep political and ideological antagonism.

International Center for Cooperation and Conflict Resolution, Columbia University

www.tc.edu/icccr/practiceCurrent2.html